ورود

عضویتکارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران؛ جلال تهرانی / بهار ۱۴۰۲

یک. مدرسه بازیگری تئاتر

دو. دوره نظری تئاتر

سه. کارگاه درام‌نویسی

چهار. کارگاه تئوری کارگردانی تئاتر

توضیحات بیشتر

نمایشنامه مخزن - جلال تهرانی

موقعیت سخت و خطرخیزی را تشریح می‌کند که بر اثر به پایان رسیدن منابع مالی یک سرزمین تولید می‌شود. اعضای یک خانواده که هریک به­ نوعی به فرار از شرایط موجود فکر می‌کنند، به شکلی خونبار به جان هم می‌افتند و به نظر می‌رسد که پیش از همه مادر را قربانی کرده‌اند.

توضیحات بیشتر

اخبار خارج از مکتب؛ تئاتر در دنیا

جمع آوری شده توسط خبرنگاران مکتب تهران

توضیحات بیشتر

رویـــــــــــداد

 • اکران فیلم‌تئاترهای «جلال تهرانی» در سالن مکتب‌تهران؛ این نوبت: «مخزن»
 • اکران فیلم‌تئاترهای «جلال تهرانی» در سالن مکتب‌تهران؛ این نوبت: «به‌صدای زمین گوش کن»
 • اکران فیلم‌تئاترهای «جلال تهرانی» در سالن مکتب‌تهران؛ این نوبت: «سیندرلا»

کـارگـــــاه

 • دوره نظری تئاتر\بهار ۱۴۰۲
 • کارگاه درام‌نویسی\بهار ۱۴۰۲
 • کارگاه تئوری کارگردانی تئاتر/بهار ۱۴۰۲
 • کارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران؛ جلال تهرانی / بهار ۱۴۰۲

ما تلاش کرده‌ایم فضایی ایجاد کنیم که تئاتر در آن زندگی کند و هنرجویان در کنار تئاتر زندگی کنند.
هنرجویان مکتب، نمایش‌نامه می‌نویسند، بازیگری می‌کنند، کارگردانی می‌خوانند ، طراحی می‌کنند، پوستر می‌سازند و در جهان نمایش غوطه می‌خورند و نهایتا در گروه‌های منسجم، طرح و ایده‌ی خود را بر روی صحنه‌ی مکتب‌تهران به اجرا در می‌آورند.

Image

نشــــــر

 • پاییز پادشاه
 • فصل شکار بادبادک‌ها
 • تک‌سلولی‌ها
 • به صدای زمین گوش کن
 • چشم سوم
 • شاگرد جادوگر

خــبر خارج از مکتب