ورود

عضویتثبت‌نام دور تازه کارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران؛ زمستان ۱۴۰۱

ثبت‌نام دور تازه کارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران؛ زمستان ۱۴۰۱ثبت‌نام دوره تازه کارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران برای فصل زمستان ۱۴۰۱ آغاز شده است. کارگاه‌های مجموعه مکتب‌تهران در حوزه تئاتر و با تدریس جلال تهرانی برگزار می‌شوند. کارگاه‌های دوره تازه، شامل چهار عنوان هستند: درام‌نویسی، تئوری کارگردانی تئاتر، دوره نظری تئاتر و مدرسه بازیگری. از این چهار کارگاه، سه مورد اول بصورت آنلاین و مدرسه بازیگری به شکل حضوری برگزار خواهد شد.به گزارش روابط‌عمومی...

تحلیل «سونات پاییزیِ» اینگمار برگمان در مکتب‌تهران؛ نوبت جدید کارگاه‌های تک‌جلسه‌ای تحلیل سینما

تحلیل «سونات پاییزیِ» اینگمار برگمان در مکتب‌تهران؛ نوبت جدید کارگاه‌های تک‌جلسه‌ای تحلیل سینمانوبت تازه کارگاه ماهانه تحلیل سینما بیست‌وسوم مهر در مکتب‌تهران برگزار می‌شود. این کارگاهِ آنلاین به بررسی فیلم سونات پاییزیِ اینگمار برگمان، همراه با ارائه نگرشی به آثار او اختصاص دارد. مدرس کارگاه تحلیل سینما، علی جاویدان است.در قالب مجموعه کارگاه‌های ماهانه تحلیل سینما، هر ماه یک کارگاه تک‌جلسه‌ای به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود. حضور در این...

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش هشتم برگزاری ششمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش هشتمبرگزاری ششمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)روز شنبه دوازدهم شهریور، ششمین جلسه‌ی ارائه‌ی عملی گروه‌های تئاتر هنرجویان، با حضور جلال تهرانی برگزار شد. در این مجموعه جلسات، گروه‌ها در حضور همه کارگردانان فستیوال، نتیجه‌ی تمرینات‌شان را ارائه می‌کنند و نکات آموزشی را از جلال تهرانی دریافت می‌کنند. این مرحله تا پایان تابستان بصورت هفتگی...

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش دهم برگزاری هشتمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش دهمبرگزاری هشتمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)روز شنبه بیست‌وششم شهریور، هشتمین جلسه‌ی ارائه‌ی عملی گروه‌های تئاتر هنرجویان، با حضور جلال تهرانی برگزار شد. در این جلسات، گروه‌ها در حضور همه کارگردانان فستیوال، نتیجه‌ی تمرینات‌شان را ارائه می‌کنند و نکات آموزشی را از جلال تهرانی دریافت می‌کنند. این مرحله تا اختتامیه فستیوال بصورت هفتگی...

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش نهم برگزاری هفتمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش نهمبرگزاری هفتمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)روز شنبه نوزدهم شهریور، هفتمین جلسه‌ی ارائه‌ی عملی گروه‌های تئاتر هنرجویان، با حضور جلال تهرانی برگزار شد. در این مجموعه جلسات، گروه‌ها در حضور همه کارگردانان فستیوال، نتیجه‌ی تمرینات‌شان را ارائه می‌کنند و نکات آموزشی را از جلال تهرانی دریافت می‌کنند. این مرحله تا پایان تابستان بصورت...

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش هفتم برگزاری پنجمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)

گزارش‌های یازدهمین دوره فستیوال تئاتر مکتب‌تهران؛ گزارش هفتمبرگزاری پنجمین جلسه از کلاس‌های عملی کارگردانی (کلاس‌های ارائه‌ی اجرای گروه‌های تئاتر هنرجویان)روز شنبه پنجم شهریور، پنجمین جلسه‌ی ارائه‌ی عملی گروه‌های تئاتر هنرجویان، با حضور جلال تهرانی برگزار شد. در این مجموعه جلسات، گروه‌ها در حضور همه کارگردانان فستیوال، نتیجه‌ی تمرینات‌شان را ارائه می‌کنند و نکات آموزشی را از جلال تهرانی دریافت می‌کنند. این مرحله تا پایان تابستان بصورت هفتگی...

زیر مجموعه ها