نشر

تک‌سلولی‌ها

درباره‌ی اثر

«تک‎سلولی‎ها»

تک‌سلولی‌ها تجربه‌ای دیگر از نویسنده در حوزه‌ی دراماتورژی‌ست. سه متن کوتاه از نویسنده به نام‌های «سوپ‌خوری»، «دور دنیا در هشتاد روز» و «تک‌سلولی‌ها» به هم آمیخته‌اند و در نهایت نام تک‌سلولی‌ها به خود گرفته‌اند. در این کتاب به دلیل اهمیت دراماتورژی در شکل‌گیری اجرای نهایی، همه‌ی طراحی‌ها با جزئیات ذکر شده‌اند.

فصل شکار بادبادک‌ها به صدای زمین گوش کن
3 of 18