نشر

پاییز پادشاه

درباره‌ی اثر

«پاییز پادشاه»

این نمایشنامه برداشتی آزاد از «لیرشاه» شکسپیر است که با ادغام نقش‌ها و تقسیم وظایف نقش‌ها میان هفت بازیگر، کلا در یک صحنه به انجام می‌رسد.

 

فصل شکار بادبادک‌ها
1 of 18