نشر

به صدای زمین گوش کن
درباره‌ی اثر

«به صدای زمین گوش کن»

به صدای زمین گوش کن تجربه‌ای کاملا اجرایی در زمینه دراماتورژی بوده است. در این متن (انحصارا برای اجرا) چندین شعر از شاعران معاصر، مفتون امینی، محمدعلی سپانلو، محمدرضا اصلانی، علی باباچاهی و ضیاء موحد، که هر یک سبک متفاوتی در شاعری داشته‌اند، گرفته شده و هر یک، شعر خود را برای اجرا خوانده و ضبط کرده‌اند.

تک‌سلولی‌ها چشم سوم
4 of 18