ورود

عضویتاین یادداشت به بهانه‌ی شروع اولین دوره‌ی کارگاه‌های متمرکز مکتب‌تهران، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰، بخش تئاتر «روزنامه‌ی شرق»، شماره‌ی ۱۲۹۳ به چاپ رسیده است.

 {cbdocembed url="https://maktabetehran.com/images/-Articles-/-Theatre-/-Jalal_Tehrani-/-Articles-For_Intensive_Workshops-.pdf"}