ورود

عضویترسانه: یادداشت های جلال تهرانی

نقد جلال تهرانی بر تئاتر «شب سیزدهم» به‌کارگردانی حمید امجد
منتشرشده در ماهنامه‌ی «دنیای تصویر»، شماره‌ی نود، فروردین ۱۳۸۰

 2-compressed.pdf