ورود

عضویتگزارش‌های یازدهمین فستیوال تئاتر مکتب‌تهران / گزارش یکم: محوریت موضوعی فستیوال

یازدهمین دوره «فستیوال تئاتر مکتب‌تهران» که پیش از این «همایش کارگاه‌های متمرکز» نامیده می‌شد، با محوریت ساختار آثار روبر برسون برگزار می‌شود.

روبر برسون سینماگر فرانسوی در طول دوره کاری خود، بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۸۳، حدود چهارده فیلم بلند و کوتاه ساخت.

در طول دوره کارگاه‌های یازدهمین فستیوال مکتب، نگرش‌های بنیادین آثار روبر برسون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تئاترهای پایان‌دوره‌ی هنرجویان مکتب در این دوره از فستیوال نیز با محوریت نگرش‌های ساختاری او، تمرین و اجرا می‌شوند.

در هفته‌ها و ماه‌های آتی، علاوه بر کارگاه‌های اصلی فستیوال که در حال برگزاری‌اند، مجموعه‌ای از کارگاه‌های جانبی نیز با محوریت آثار روبر برسون برگزار خواهند شد.

 

اخبار و اطلاعات فستیوال تئاتر مکتب‌تهران، و برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی جنبی فستیوال را می‌توانید از طریق صفحات مجموعه‌ی مکتب در فضای مجازی دنبال کنید:
instagram.com/maktabetehran

t.me/maktab_tehran

maktabetehran.com

«یازدهمین دوره فستیوال مکتب‌تهران»
«صفحه‌ی مجموعه‌ی کارگاه‌های متمرکز / فستیوال‌های مکتب‌تهران در سایت مکتب»
«توضیحاتی درباره مجموعه‌ی کارگاه‌های آموزشی مکتب‌تهران»